symboliczny prezent

SARS-Associated Coronavirus

Odkrycie, że nowy koronawirus jest prawdopodobną przyczyną nowo rozpoznanego ciężkiego zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS), donosi Ksiazek et al. (strony 1953-1966), Drosten i in. (strony 1967-1976), a Peiris i wsp. stanowią dramatyczny przykład wyłaniającej się choroby wieńcowej u ludzi, opisanej przez Poutanena i in. (strony 1995-2005), Tsang et al. (strony 1977-1985)...

Więcej »

Chemioterapia wysokodawkowa z hematopoetycznym ratowaniem komórek macierzystych w szpiczaku mnogim ad 8

Analizy na podstawie protokołu wykazały, że różnica ta może być ostrożnym oszacowaniem korzyści, ponieważ 17 procent pacjentów w grupie leczonej standardowo przechodziło do terapii wysokimi dawkami, zwykle po progresji choroby. Chociaż szpiczak i infekcja były powszechnie rejestrowane jako przyczyny zgonu, wszelkie różnice w częstości tych przyczyn między obiema grupami w wieloośrodko...

Więcej »

Wpływ estrogenu i progestyny na jakość życia zależną od stanu zdrowia czesc 4

Dla każdej miary jakości życia związanej ze zdrowiem, dopasowujemy model liniowy, aby sprawdzić, czy estrogeny i progestyny mają znaczący wpływ na leczenie na zmianę oceny jakości życia związanej ze zdrowiem. Istotność statystyczną tych 13 efektów leczenia oceniano według wartości alfa skorygowanej Bonferroni (0,05 ÷ 13 lub około 0,004). Aby zbadać, czy statystycznie istotny wpływ e...

Więcej »

próchnica u dzieci jak zapobiegać

W kilku badaniach epidemiologicznych i toksykologicznych zasugerowano związek między 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyną (TCDD) lub substancjami, które zanieczyszczają, a mięsakiem tkanek miękkich, 2 3 4 chorobą Hodgkina, 5 nie-Hodgkinami chłoniak, 6 7 8 rak żołądka, 9, 10 rak nosa, 11 i rak wątroby. 12, 13 W innych badaniach tych nowotworów nie stwierdzono istotnego związku z ekspozycj...

Więcej »
http://www.fizjoterapeutka.com.pl 751#wyniki krwi rdw sd , #gruczolak kosmkowy , #kwas moczowy we krwi norma , #zakład opiekuńczo leczniczy mogileńska , #problem z wydalaniem , #domowe sposoby na oczyszczenie organizmu , #słonecznik łuskany kcal , #typy osobowości w psychologii , #aster dental , #likwidacja worków pod oczami ,